سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

ارزیابی توانمندی

ارزیابی توانمندی فناورانه TRL

ارزیابی توانمندی عمومی CRL

ارزیابی توانمندی تولید MRL

 

داشتم دنبال مقاله میگشتم توو نت. یه دفعه روو شد. باز شد. اومد. اومد. اومد.

 وقتی دیدمش فقط گفتم جیگر ، چقدر تو ماهی . فقط یه کمی بیشتر ..........


مطلب بعدی : عکس جدیدس؟ مطلب قبلی : نامه ی آقا به سردار سلیمانی======== =