شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] يا حسين...
لاهوت
دلم کربلا ميخواد آقا عيدي ميدهيد امروز به گداي درگاهتان
خدايا به حق عاشقان بين الحرمين و دعاي خير همه دوستان منو هم زودتر برسان به بين الحرمين
درب کنسرو بازکن برقی
پاك روان
رتبه 0
0 برگزیده
326 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاك روان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top