شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
پاك روان
دکتر علي شريعتمداري (ره) چهره ماندگار علمي کشور و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي امروز در شهر شيراز و در سن 93 سالگي به علت کهولت سن دار فاني را وداع گفت.
تسبیح دیجیتال
پاك روان
رتبه 0
0 برگزیده
326 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاك روان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top