شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
جان کِري جيگِرِش دارِد جِلِزا وِلِز ميکونِد آ اوسا اوباماش گُفدِس جاني تا تمومي پيچا مهره هايِ هسته اي ايرانا واز نکردي برنگرد:)
عالي بود:)
عکس عالي. طرحشو دارم تو باغچمون اجرا ميکنم از اينم الگو ميگيرم. مرسي
ساعت دماسنج
پاك روان
رتبه 0
0 برگزیده
326 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاك روان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top