سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یا قمربنی هاشم

این روزها تشنه که می شوم. چشمم که به آب می افتد. چشمهایم پر از اشک می شود. گونه هایم خیس می شوند و یادم می رود که تشنه ام...

راه می افتم سمت روضه ای که از یکماه پیش از این داربستهایش را بستند و فرشها را پهن کردیم و...

روحانی سخنرانی میکند و از تقوا میگوید. از اصحاب امام حسین و سربازان امام زمان و فرمانده های لشگر امام زمان...

نوحه گر نوحه میخواند: اینهمه لشگر آمده    به عشق رهبر آمده...


مطلب بعدی : پلاکهای تنها مانده (بلاگ تا پلاک 2)======== =