سفارش تبلیغ
صبا

یاعلی ادرکنی

یا علی...

یاعلی امسال عشق ما فقط شمایید. 

امسال اذن امورِ زندگیم رو از شما میگیرم. امسال ظرفیت اجرای اعمالم رو از شما می گیرم. امسال ...

آخه امثال با شما شروع میکنم و با شما تا انتها خواهم رفت. 

امسال دوبار میلاد شما را به جشن می نشینم.

یا علی ادرکنی.


مطلب بعدی : جانم فدای زینب مطلب قبلی : عکس جدیدس؟======== =