سفارش تبلیغ
صبا

یا محالِ معرفت الله

هنوز صدای موذنِ مسجد کوفه در گوشهایم هست.. .

خدایِ من، عطا کردی،خطا کردم.خطا کردم، عطا کردی

خدای من، وفا کردی، جفا کردم. جفا کردم، وفا کردی 

خدای من ، خدای من ، خدای من... 


مطلب بعدی : پلاکهای تنها مانده (بلاگ تا پلاک 2)======== =